ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
3 ΩΡΕΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ
ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΕΠΙΤΥΧΩΣ 30/3/2022
85,00 €
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
3 ΩΡΕΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ
ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΕΠΙΤΥΧΩΣ 11/04/2022
98,00 €
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
3 ΩΡΕΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ
ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΕΠΙΤΥΧΩΣ 15/11/202 & 14/03/2022
98,00 €
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
10 ΩΡΕΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ
ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΕΠΙΤΥΧΩΣ 28-29-30 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2022
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
3 ΩΡΕΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ
ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΕ 18/2/2022
ΘΑ ΕΠΑΝΑΛΗΦΘΕΙ ΠΡΟΣΕΧΩΣ (2ο τρίμηνο 2022)
68,00 €
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
3 ΩΡΕΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ
ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΕΠΙΤΥΧΩΣ 7/02/2022
ΘΑ ΕΠΑΝΑΛΗΦΘΕΙ ΠΡΟΣΕΧΩΣ (2ο τρίμηνο 2022)
98,00 €
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
6 ΩΡΕΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ
Παρασκευή 25 Φεβρουαρίου 2022, ώρες 17:00-20:00
Σάββατο 26 Φεβρουαρίου 2022, ώρες 11:00-14:00
124,00 €
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
3 ΩΡΕΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ
ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΕΠΙΤΥΧΩΣ 24/11/2021
ΘΑ ΕΠΑΝΑΛΗΦΘΕΙ ΠΡΟΣΕΧΩΣ (1ο τρίμηνο 2022)
98,00 €